Inschrijving

Informatie met betrekking tot de inschrijving

Inschrijvingen dienen te worden ingediend volgens het vastgestelde online model, te vinden via de link die beschikbaar is tijdens de inschrijfperiode. Op verzoek van de organisatie dienen vervolgens het bewijs van geldige verzekering, alsmede geldige APK en het overschrijvingsbewijs van het inschrijfgeld te worden ingestuurd; onvolledige inschrijfformulieren worden beschouwd als niet ontvangen. Voertuigen die niet voldoen aan een van bovenstaande vereisten worden van deelname uitgesloten.

VOOR-INSCHRIJVING
Wie interesse heeft in deelname, maar nog niet over alle gegevens en papierwerk beschikt, kan zich toch inschrijven tijdens de inschrijfperiode. Hiertoe vul je het onderstaande inschrijfformulier zo compleet mogelijk in (in ieder geval de verplichte velden). Deze voorinschrijving garandeert dan je deelname tot het einde van de inschrijfperiode.
We houden de (voor)ingeschreven deelnemers via e-mail persoonlijk op de hoogte van alle ontwikkelingen en nieuws in de maanden tot de raid.

Nadat de inschrijvingsperiode is gesloten, dienen wijzigingen betreffende bestuurder, bijrijder of voertuig uitdrukkelijk te worden goedgekeurd door de organisatie.

Het inschrijfgeld wordt volledig terugbetaald in het geval dat een inschrijving wordt geweigerd of als het evenement onverhoopt niet door kan gaan.

Voor alle vragen staan wij ook tot je beschikking op het telefoonnummer +34 620266326.